Humlebien - Opsigelse
 -

Opsigelse

Der forelægger et skriftligt gensidigt opsigelsesvarsel på 2 måned plus løbende måned gældende fra d 1. i måned.

Bemærk:
Der kan ikke ske opsigelse i juli måned, idet Juli måned rent skatte teknisk anses som værende dagplejeres  feriepenge.
SiteBuilder drevet af  Vistaprint