Humlebien - Den private pasningsordningen
 -
                  Humlebien


Hos Humlebien får Jeres barn en god start på dagen, hvor det enkelte barn er i centrum og der dagligt er tid til forældre snak. Jeres barn har kun kontakt til en voksne i hverdagen.  Der kommer ingen gæstebørn som de skal forholde sig til ligeså tilbydes der heller ikke gæstepladser til jeres barn ved ferie og  sygdom. 
Der tilbydes faste rutiner med mulighed for rumlighed og anerkendelse for det enkelt barn i dagligdagen. Der gives masser af kram og tryghed til det enkelt barn som kan udvikle sig til den de er.

Traditioner som Jul,fastelavn,påske holdes der sammen med børnene :o)

Hvert år deltager vi til julegudstjeneste i Vallø Kirke sammen med de kommunale dagplejebørn.

Jeg tilbyder Jeres barn:
- Nærvær sammen med barnet.
- Plads til forskelligheden til hvert barn.
- Socialt samvær med andre børn.
- At opleve naturen hver dag.
- De styrkede Lærerplaner.
- Års plan.
- Rytmik hver 14 dag med Lisbeth.


Jeg prioriterer højt at give jeres barn den bedste omsorg med en aktivitet der passer børne gruppen i dagligdagen.


SiteBuilder drevet af  Vistaprint